Mitutoyo

Produkter

Mikrometer

Stort utvalg av mikrometer, standard nonie skala, digital, ip65, ip67, spor mikrometer, gjenge mikrometer. Mitutoyu dekker et måleområde opp til 2000mm i standard sortimentet.

Se utvalget her!

Innvendig måling

Innvendig mikrometer, Hullindikatorer, Tilbehør til innvendig måleutstyr

Se utvalget her!

Skyvelær

Digitale skyvelære, Analog skyvelære, Skyvelær i spesialdesign, Tilbehør.

Se utvalget her!

Dybdemåler

Digital og analog dybdemikrometer, Dybdemål med måleur, Digital og analog dybdemåler.

Se utvalget her!

Høydemåling

Høydemåler, tilbehør til høydemåler, Høydemåler med dataoverføring.

Se utvalget her!

Indikator/Måleur

Digitalt måleur og indikator, Måleur, Tilbehør for måleur, Vippeindikator.

Se utvalget her!

Datahåndtering

Kvalitetsstyringsprogramvare, Digimatic miniprosessor, signalkabel, Trådløs dataoverføring osv.

Se utvalget her

Passbiter

Passbiter i sett, løse i atål og keramik. spesial passbiter, og tilbehør til passbiter

Se utvalget her!

Utstyr for kalibrering

Height Master, Check Master, Kalibreringsverktøy.

Se utvalget her!

Diverse tilbehør til håndmåling

Stativ, Testbenker, Skrustikke, V-blokker, Planskiver, Vinkelmålere, Vater, Vinkler, Linjaler, Passere

Se utvalget her!

Sensorsystemer og lasermikrometre

Lineære sensorer, Tellere og digitale skjermer, Motorisert, veldig nøyaktig instrumenter med lavt måletrykk LITEMATIC

Se utvalget her!

Skala enheter, Innebygde og lineære

Innebygde skalaer Lineære skalaer, NC-skalaer, 2D-dekoder for bildekorrelasjon

Se utvalget her!

Optisk måling

Belysningsenheter Forstørrelsesglass, Stereomikroskop, Målemikroskop etc.

Se utvalget her!

Overflate måling

Overflatenivåmåler, Surf test instrument, Contracer, Kombinert overflateglatthet og kontur, etc

Se utvalget her!

Hardhetsmåling

Stasjonær og portabel hardhetmåling, Testblokker

Se utvalget her!

Reservedeler

Batterier, anslag, papirruller, bånd, lamper etc.

Se utvalget her!

Produktkatalog

Mikrometer

Last ned

Innvendig måling

Last ned

Skyvelær

Last ned

Dybdemåling

Last ned

Høydemåling

Last ned

Indikator/måleur

Last ned

Datahåndtering

Last ned

Passbiter

Last ned

Utsyr for kalibrering

Last ned

Diverse tilbehør til håndmåling

Last ned

Sensorsystemer og lasermikrometre

Last ned

Skala enheter, Innebygde og lineære

Last ned

Optisk måling

Last ned

Overflate måling

Last ned

Hardhetsmåling

Last ned

Reservedeler

Last ned

Kontakt

Søk

Nyhetsbrev